Kalendár akcií plánovaných na šk. rok. 2017/2018

Rozdelenie akcií: Akcie s rodičmi

                           Výlety, exkurzie, kultúrne akcie

                                     Projektové dni- slúžia na doplnenie a                                                     rozšírenie výchovno vzdelávacieho procesu

SEPTEMBER

Tekvičková slávnosť 22.9.2017

Exkurzia na Výstavu ovocia a zeleniny v Smoleniciach 25.9.2017

OKTÓBER

Besiedka so starými rodičmi  20.10.2017

Vystúpenie detí na posedení pre dôchodcov v KD 21.10.2017

Deň Jablka (21.10.)

NOVEMBER

Deň materských škôl (4.11.)

Otvorená hodina pre rodičov 3.11.2017

Šarkaniáda

Divadielko/Výchovný koncert

DECEMBER

Mikuláš v MŠ

Vianočné "pečenie" s deťmi

Vianočné tvorivé dielne s rodičmi

Koleda, koleda

Reprezentácia MŠ na vianočných trhoch v obci

Vianočná besiedka

JANUÁR

Súťaž o najkrajší výtvor zo snehu

FEBRUÁR

Karneval

Divadielko/Výchovný koncert

MAREC

Deň vody

Vystúpenie detí pri príležitosti MDŽ

APRÍL

Apríl mesiac lesov

Návšteva predškolákov v

Veľkonočné tvorivé dielne

Koncoročné fotografovanie detí

Deň Zeme 

MÁJ

Besiedka pre mamičky

Pohybom ku zdraviu/Beh zdravia

Zápis nových detí do MŠ

Deň otvorených dverí

JÚN

Deň detí

Farebný dopravný týždeň

Deň otcov

Školský výlet

Rozlúčka so školským rokom

 

 

V sekcii Oznamy budeme pribežne zverejňovať                                       termíny a upresňovať priebeh jednotlivých akcií.