Zdravá škôlka

Pretože nám záleží na zdraví našich škôlkarov, zapojili sme sa v septembri 2016 do projektu "Zdravá škôlka". V rámci tohto projektu bude naša materská škola pravidelne, dva krát ročne (september, február) vydezinfikovaná ozónom a kompletne vyčistená tepovaním kobercov. Ozón zbavuje vzduch a všetky povrchy (napr. hračky, stoličky, nábytok, kľučky...) baktéríí a vírusov, čím sa znižuje chorobnosť detí a výskyt epidémií. Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore zriaďovateľa (OÚ Lošonec).

Viac o projekte nájdete na "facebook/zdravaskolka" alebo na "zdravaskolka/tepujem".

                   

Termíny zrealizovaného čistenia MŠ ozónom:

3.9.2016

3.2.2017