Vitajte na webe MŠ Lošonec

Táto webová stránka je určená predovšetkým rodičom detí, ktoré navštevujú Materskú Školu Lošonec. Jej cieľom je informovať rodičov, uľahčiť im prístup k informáciám a dianiu v MŠ.

Milí rodičia, prosím, sledujte našu stránku pravidelne, hlavne sekciu "Oznamy". Začínajúc šk.rokom 2015-2016 budeme aj týmto spôsobom uverejňovať všetky oznamy a upozornenia.

 

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie sa a začleňovanie sa dieťaťa do kolektívu a spoločnosti.

 

Snahou celého kolektívu našej MŠ je, aby sa u nás deti cítili dobre a bezpečne, radi k nám chodili, získali potrebné návyky, zručnosti a poznatky. Aby mohli rodičia spokojne a s pocitom bezpečnosti odchádzať do práce.

 

Filozofiou našej MŠ je vytvárať deťom podnetné a motivujúce prostredie pre zdravý telesný a duševný rozvoj, a pre radostné prežívanie detstva v našej materskej škole.

 

"Cesta za dobrou materskou školou je náročna, kľukatá a plná prekážok.

Vyžaduje si prajné prostredie z každej strany a od všetkých.

Je to proces nikdy nekončiaci, ale veľmi prospešný v budúcej úspešnosti dieťaťa, v jeho ďalšom vzdelávaní a živote."