Sponzori materskej školy

Školský rok 2016/2017:

p. Pavlíková

p. Portášová

p. Nídel

p. Chrvalová

p. Šimura

 


Ďakujeme za finančné dary!