Vitajte na webe MŠ Lošonec

Táto webová stránka je určená predovšetkým rodičom detí, ktoré navštevujú Materskú školu v Lošonci. Jej cieľom je informovať rodičov, uľahčiť im prístup k informáciám a dianiu v MŠ.

Milí rodičia, prosím, sledujte našu stránku pravidelne, hlavne sekciu "Oznamy". Začínajúc šk. rokom 2015/2016 budeme aj týmto spôsobom uverejňovať všetky oznamy a upozornenia.

 

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie sa a začleňovanie sa dieťaťa do kolektívu a spoločnosti.

 

Snahou celého kolektívu našej MŠ je, aby sa u nás deti cítili príjemne, bezpečne, a aby s radosťou navštevovali materskú školu. Aby počas zmysluplne stráveného času nadobudli potrebné návyky, zručnosti a poznatky potrebné v ďalšom živote. Aby mohli rodičia spokojne a s pocitom, že je o ich poklady dobre postarané odchádzať do práce.

 

Filozofiou našej MŠ je vytvárať deťom podnetné a motivujúce prostredie pre zdravý telesný a duševný rozvoj a pre radostné prežívanie detstva v našej materskej škole.

 

"Cesta za dobrou materskou školou je náročna, kľukatá a plná prekážok.

Vyžaduje si prajné prostredie z každej strany a od všetkých.

Je to proces nikdy nekončiaci, ale veľmi prospešný v budúcej úspešnosti dieťaťa, v jeho ďalšom vzdelávaní a živote."