Dvadsatoro od detí pre rodiča


1. Nerozmaznávajte ma.
Viem dobre, že by som nemal(a) dostať všetko, čo si žiadam – ja vás len skúšam.

2.Nebojte sa byť prísni a pevní.
Mám to radšej a cítim sa bezpečnejšie.

3.Nedovoľte, aby som si vytvoril(a) zlé návyky.
Musím sa spoliehať na vás, že ich včas odhalíte.

4.Nerobte zo mňa menšieho (menšiu) , než skutočne som.
Núti ma to, aby som sa správal(a) nezmyselne, ako "veľký(á)".

5.Nekričte na mňa, nenadávajte a nedohovárajte mi na verejnosti.
Ďaleko viac na mňa zapôsobí, keď sa so mnou pokojne porozprávate v súkromí.

6.Nevnucujete mi, že moje chyby sú ťažké hriechy.
Nabúra to môj zmysel pre hodnoty.

7.Nenechajte sa príliš vyviesť z miery, keď poviem, že vás nemám rád(a).
Nie ste to vy, koho nenávidím, ale vaša moc, ktorá ma ohrozuje.

8.Nechráňte ma pred všetkými následkami môjho správania.
Potrebujem sa niekedy naučiť znášať ťažkosti, bolesť.

9.Nevenujte prehnanú pozornosť mojim drobným poraneniam a boliestkam.
Dokážem sa s nimi vyrovnať.

10.Nesekírujte ma.
Musel(a) by som sa brániť tým, že budem "hluchý(á)" a budem robiť "mŕtveho chrobáka".

11.Nesľubujte mi nesplniteľne veci.
Pamätajte si, že sa cítim mizerne, ak sa sľuby nedodržujú.

12.Nezabúdajte, že sa vždy nedokážem vyjadriť tak, ako by som chcel(a).
Nie som preto niekedy presný(á) a ťažko mi je rozumieť.

13.Neskúšajte nadmerne moju poctivosť.
Dostanem strach a potom klamem.

14.Nebuďte nedôslední.
To ma úplne mätie.

15.Nehovorte mi, že ma nemáte radi.
Aj keď niekedy robím príšerné veci.

16.Nehovorte, že moje obavy a strach sú hlúposti.
Pre mňa sú hrozne skutočné a veľa pre mňa znamená, keď sa mi snažíte porozumieť.

17.Nesnažte sa mi nahovoriť, že ste dokonalí a bezchybní.

Veľmi ma šokuje, keď zistím, že to tak nie je.

18.Nikdy si nemyslite, že je pod vašu dôstojnosť sa mi ospravedlniť.
Po úprimnom ospravedlnení sa môj vzťah k vám stáva ešte vrelší.

19.Nezabúdajte, ako rýchlo dospievam..
Je určite ťažké držať so mnou krok, ale (prosím) snažte sa.

20.Nezabúdajte, že nemôžem dobre vyrásť bez množstva lásky a láskavého porozumenia.
Ale to vám nemusím hovoriť, však?

                                                  ........vaše dieťa........