Materská škola Lošonec

Naša materská škola je umiestnená v strede obce v blízkosti kostola a obecného úradu Lošonec. Budova bola pre účely MŠ získaná rekonštrukciou bývalej ZŠ. Do užívania bola ako MŠ odovzdaná 1.9.1985. Budova MŠ patrí cirkvi a obecný úrad Lošonec ju má v prenájme. Od 1.1.2009 je zriaďovateľom MŠ Obec Lošonec.

 

Materská škola momentálne funguje ako jednotriedna a poskytuje priestor pre vzdelávanie 21 člennej, heterogénnej skupine 3-6 ročných detí. Budova MŠ je poschodová. V suteréne sa nachádza umyvárka spojená s WC a šatne pre deti. Na prízemí vľavo je herňa/telocvičňa, vpravo jedáleň a kuchyňa s príslušenstvom. Na poschodí je umiestnená spálňa, WC pre deti a riaditeľňa. V areáli MŠ je priestor/dvor určený na pobyt detí vonku. Nachádza sa tu drevený hrací domček, hojdačky, drevená veža/preliezka so šmykľavkou, pieskovisko a ďalšia samostatná šmykľavka.

 

Máme enviromentálne zameranie - tzn. výchovu a vzdelávanie detí denne obohacujeme o prvky enviromentálnej výchovy. Pracujeme podľa Štátneho Vzdelávacieho Programu 2016, v súlade s ktorým sme vypracovali náš Školský Vzdelávací Program pod názvom „Záhady našej prírody“.  

 

V školskom roku 2020/2021 sme sa zapojili do výzvy ministerstva školstva "MÚDRE HRANIE". Náš projekt bol jedným zo 706 úspešných, spomedzi celkovo 2221 podaných žiadostí. Získali sme finančný príspevok 500€.  Tieto finančné prostriedky sú určené na podporu zlepšenia vybavenia materskej školy a nákup didaktických pomôcok.

 

V školskom roku 2018/2019 sme sa zapojili do súťažno-vzdelávacieho projektu LaBák, ktorý spája predmety - matematiku, fyziku, biológiu, chémiu, geovedy - do jedného celku. Okrem teoretických vedomostí kladie dôraz na praktickú vynaliezavosť, ktorú majú deti možnosť s pomocou učitelky predviesť plnením úloh zadaných v 4 kolách súťaže. Tiež sme deťom poskytli možnosť rozšíriť si vedomosti a praktické skúsenosti o dentálnej hygiene prostredníctvom osvetového programu Dental Alarm. Deti sa zúčastnili 4 školení s praktickou inštruktážou od vyškolených študentov zubného lekárstva a naučili sa ako si správne si čistiť zuby, ako vzniká zubný kaz, pomenovať časti chrupu a ako sa správne stravovať, aby mali zúbky zdravé... Počas tohto školského roka sa zapájame aj do podujatí vyhlásených organizáciami "Strom života" a "Zober ma von-Erazmus", tým že pre deti starostlivo plánujeme a realizujeme s nimi dni vyučovania vonku v prírode.

 

V školskom roku 2017/2018 sme s deťmi realizovali vzdelávací program "Zippyho kamaráti", ktorý je zameraný na posilňovanie duševného zdravia detí (eliminuje poruchy správania, hyperaktivitu, poruchy pozornosti, uskostnú poruchu) a rozvoj ich sociálnych zručností (poznávanie a zvládanie vlastných emócií, komunikácia, naväzovanie priateľstiev, zvládanie krízových situácií).

 

V školskom roku 2016/2017 sme sa zapojili do projektu "Zdravá škôlka". Súčasťou tohoto projektu je kompletné čistenie prostredia materskej škôlky- vzduchu, kobercov a matracov. Priestory v materskej škole sa dezinfikujú ozónom, ktorý zbavuje vzduch baktétií, vírusov a znižuje chorobnosť detí aj výskyt epidémií. Následne sa vytepujú koberce a matrace na postieľkach. Čistenie sa robí 2x ročne v auguste a v januári.                                                                          

V roku 2014 sme sa úspešne zapojili do projektu DIGI SKOLA, v rámci ktorého materská škola získala interaktívny digitálny set – farebnú tlačiareň, notebook, interaktívnu tabuľu a projektor. Vďaka tomu môžeme aj my rozvíjať digitálnu a mediálnu gramotnosť našich detí s využitím kvalitných informačných a komunikačných médií.

 

V roku 2014 sme sa zapojili do súťaže Domestos. Umiestnili sme sa na peknom 10-tom mieste a získali sme cenu - ročnú zásobu čistiacich prostriedkov Domestos.

 

V roku 2009 získala materská škola dotáciu v rámci projektu Elektronizácia a revitalizácia materských škôl 2009- "Mama, ocko, cvičte s nami!". Vďaka modernému cvičebnému náradiu a náčiniu podporujeme zdravý rozvoj psychomotorických kompetencií detí.

 

Prevádzka MŠ je od 6,30 do 16,00 hod.