Personálne obsadenie MŠ

Počet tried.........................1

Maximálna kapacita.........................21

Počet zapísaných detí v šk. r. 2018-2019..........................18

Pedagogickí zamestnanci:

Riaditeľka/učiteľka MŠ....................Ivana Lantošová

Učiteľka MŠ.......................Alexandra Slobodová

Prevádzkoví zamestnanci:

Školníčka+upratovačka MŠ.....................Mária Fillová

Kurič+Údržbár MŠ............................Peter Solár

Zamestnanci stravovne:

Vedúca ŠJ .................................Mgr. Mária Kučerová

Kuchárka  ...............................Stanislava Chrvalová

Prevádzka MŠ je od 6,30 do 16,00 hod.