ŠK. ROK 2020/2022

 

Prevádzka materskej školy bude z dôvodu vianočných a novoročných sviatkov prerušená od 22.12.2021 do 07.01.2021.CCF15122021.pdf (396342)

Od 27.11.2021 až do odvolania, podľa nariadenia ÚVZ a usmernenia MŠ SR platí, že:Vstup cudzím osobám a zákonným zástupcom do priestorov materskej školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

POZOR!!! OZNAM O ZMENE                         Vážení rodičia, Obec Lošonec zmenila bankové účty, na ktoré odosielate platby za školné a stravu. Účty fungujú od 26.11.2021. Odteraz už môžete posielať platby na nové účty. Nezabudnite si v banke zmeniť trvalé príkazy. Od 01.01.2022 budú staré čísla účtov neplatné. Čísla nových účtov nájdete v tu prílohe, budú na nástenke v MŠ, aj na stránke OÚ. Oznam - zmena č. účtov.pdf

OZNAM  Materská škola bude v dňoch 28.10. a 29.10.2021 zatvorená z dôvodu jesenných prázdnin. V pondelok 01.11.2021 je sviatok, v škôlke sa uvidíme v utorok 02.11.2021.

ŠKôLKA VOLÁ!                                                                            Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom a deťom, že školský rok 2021/2022 a prevádzka materskej školy sa začína vo štvrtok 02.09.2021. Materská škola bude otvorená od 6:30 do 16:00 hod. Prvý deň bude Vaše dieťa potrebovať prezuvky, pyžamo, zubnú kefku, dva plastové poháriky, náhradné oblečenie a rúško v plastovom obale do skrinky. Všetky veci treba označiť menom dieťaťa.

ŠK. ROK 2020/2021

Prevádzka MŠ bude v školskom roku 2020/2021 počas letných prázdnin prerušená od 19.07.2021 do 31.8.2021. Posledný deň prevádzky bude piatok 16.07.2021. Riadna prevádzka MŠ začne v novom školskom roku 2021/2022 vo štvrtok 02.09.2021.                    CCF1062021_0001.pdf (378582)

OZNAM     Z dôvodu zabezpečenia stravy počas letnej prevádzky MŠ a zároveň nutnosti vyčerpania skladových zásob, je potrebné záväzne prihlásiť dieťa na stravu bez možnosti dodatočného odhlásenia. Prihlásiť dieťa na dochádzku počas letnej prevádzky od 01.07. do 16.07.2021 môžete v triede MŠ, najneskôr do 18.06.2021.

POZVÁNKA                                        Milí rodičia a deti, pozývame Vás na KONCOROČNÚ OPEKAČKU spojenú so SLÁVNOSTNOU ROZLÚČKOU S PREDŠKOLÁKMI, ktorá sa bude konať na ihrisku v Lošonci v piatok 25.06.2021 o 17:00 hod. Súčasťou bude aj vystúpenie cvičeného psíka. Prineste si deky na sedenie a všetko potrebné na opekanie.

 

Prevádzka materskej školy bude dňa 27.05.2021 prerušená z dôvodu plánovaného prerušenia distribúcie elektriny v obci.                              Rozhodnutie MŠ.pdf (348173)

ZÁPIS DETÍ DO MŠ  Žiadosti o prijetie detí na šk. r. 2021/2022 budeme prijímať od 17.05.20221 do 19.05.2021                                           PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY LOŠONEC 2021.docx (33756)

OZNAM: Prevádzka materskej školy bude podľa odporúčania RÚVZ znovu otvorená pre všetky deti (nielen pre deti rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, ako to bolo doteraz) od 7.4.2021.                          PRAVIDLÁ dochádzky dieťaťa do MŠ od 8.3.2021.docx

OZNAM: Prevádzka materskej školy bude z dôvodu veľkonočných sviatkov prerušená od 1.4.2021 do 6.4.2021. Posledný deň prevádzky bude streda 31.4.2021 a prevádzka bude obnovená v stredu 7.4.2021.

OZNAM: Materská škola bude od 08.02.2021 z rozhodnutia RÚVZ v Trnave ZATVORENÁ až do odvolania zákazu. Ďalšie otvorenie bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie v trnavskom okrese.

OZNAM: Materská škola bude podľa Rozhodnutia ministra školstva od 11.01.2021 otvorená len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje ju vykonávať z domu.

OZNAM: Materská škola bude zatvorená od 09.12.2020 do 16.12.2020 z dôvodu chorobnosti detí a práce neschopnosti zamestnancov.

POZVÁNKA: VIANOČNÉ TRHY V MŠ.pdf

OZNAM-Materská škola bude počas vianočných a novoročných sviatkov zatvorená v čase od 23.12.2020 (streda) do 8.01.2021 (piatok)Posledný deň prevádzky bude 22.12.2020 (utorok) a prevádzka MŠ začne 11.01.2021 (pondelok).

Materská škola bude zatvorená vo štvrtok 29.10. a v piatok 30.10.2020.

SV. DEŇ UMÝVANIA RÚK     

Dňa 15.10.2020 si spolu s deťmi prostredníctvom spoločných aktivít pripomenieme Svetový deň umývania rúk.

 

SV. DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

V týždni od 19.10. do 23.10.2020 budeme mať v MŠ pre rodičov a deti denne OCHUTNÁVKU NÁTIEROK z jedálnička, aby sme spoločne oslávili SVETOVÝ DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY (16.10.).
 

Materská škola bude v dňoch 29.10.2020 (štvrtok) a 30.10.2020 (piatok) zatvorená (jesenné prázdniny).

CVIČÍ CELÁ ŠKôLKA 

V týždni od 21.9. do 25.9.2020 sa splou s detmi (možno aj rodičmi) už po tretí krát zúčasníme kampane na podporu športu, fyzickej aktivity a duševného zdravia."Európsky týždeň športu".        Podrobnejšie informácie pre rodičov:             CVIČÍ CELÁ ŠKôLKA 2020-2021.docx                   https://www.tyzdensportu.sk/index.php

 

AKTUALIZOVANÉ:            Pravidlá dochádzky dieťaťa do MŠ Lošonec od 16.9.2020

 
 

TEKVIČKOVÁ SLÁVNOSŤ

Milí rodičia a deti, srdečne Vás pozývame na "TEKVIČKOVÚ SLÁVNOSŤ", ktorá sa uskutoční v piatok 18.9.2020 o 15:30 hod. na dvore MŠ. Ide o našu už tradičnú akciu, ktorá vyžaduje kreatívnu spoluprácu rodiča a dieťaťa, poskytuje priestor na uplatnenie fantázie a kreativity pri vyrezávaní výtvorov ztekvíc, zemiakov, jabĺk a iných jesenných plodov. Tešíme sa vaš nápady, nezabudnite si priniesť materiál a pomôcky na výrobu.
 

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Oznamujeme rodičom, že vo štvrtok 27.augusta 2020 sa v priestoroch materskej školy uskutoční plenárne rodičovské združenie. Účasť je nutná pre všetkých rodičov detí prijatých na dochádzku v školskom roku 2020/2021.
 

Pravidlá dochádzky dieťaťa do MŠ Lošonec od 2.9.2020

 
 

ŠKôLKA VOLÁ!

Riaditeľka materskej školy v Lošonci oznamuje rodičom a deťom, že školsý rok 2020/2021 a prevádzka materskej sa začína v stredu 2.septembra 2020. Materská škola bude otvorená od 6,30 do 16,00 hod. Prvý deň bude vaše dieťa potrebovať prezuvky, úyžamko,zubnú kefku, dva plastové poháriky a náhradné oblečenie do skrinky.
 

ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021