Kalendár akcií plánovaných na šk. rok. 2020/2021

Rozdelenie akcií: 

Akcie s rodičmi

Výlety, exkurzie, kultúrne akcie

Projektové dni- slúžia na doplnenie a obohatenie výchovno vzdelávacieho procesu

 

SEPTEMBER

Tekvičková slávnosť 18.9.2020

"Cvičí celá škôlka" (Európsky týždeň športu) 21.9.-25.9.2020

Deň Mlieka v školách (30.9.) 

OKTÓBER

Deň starých rodičov (11.10.)

Svetový deň umývania rúk (15.10.)

Deň jablka (21.10.)

Týždeň nátierok 19.10.-23.10.2020

NOVEMBER

Deň materských škôl (4.11.)

Vianočné fotenie 4.11.2020

Erazmus-Zober ma von

Šarkaniáda 

DECEMBER

Interaktívne predstavenie

Vianočné pečenie s deťmi

Koledovanie 

Reprezentácia MŠ na vianočných trhoch v obci  

Vianočná besiedka 

FEBRUÁR

Karneval

MAREC

Vystúpenie detí pri príležitosti MDŽ  v KD

Mám básničku na jazýčku- súťaž v prednese básní

Deň vody 

APRÍL

Apríl mesiac lesov

Návšteva predškolákov v

Deň Zeme

MÁJ

Koncoročné fotografovanie detí

Besiedka pre mamičky

Deň vyučovania vonku (Strom života)

Pohybom ku zdraviu/Beh zdravia

Zápis nových detí do MŠ

Deň detí

JÚN

Školský výlet

Deň otcov

Týždeň športu

Deň otvorených dverí

Rozlúčka s predškolákmi

 

V sekcii Oznamy budeme pribežne zverejňovať                                       termíny a upresňovať priebeh jednotlivých akcií.