Kalendár akcií plánovaných na šk. rok. 2023/2024

Rozdelenie akcií: 

Akcie s rodičmi

Výlety, exkurzie, kultúrne akcie

Projektové dni- slúžia na doplnenie a obohatenie výchovno vzdelávacieho procesu

 

SEPTEMBER

Tekvičková slávnosť 

Divadielko 

Exkurzia "Výstava ovocia, zeleniny a domácich zvierat" 

"Cvičí celá škôlka" (Európsky týždeň športu)

Deň Mlieka v školách 

OKTÓBER

Deň starých rodičov

Svetový deň umývania rúk 

Deň jablka 

Týždeň nátierok

NOVEMBER

Deň materských škôl (4.11.)

Erazmus-Zober ma von

Šarkaniáda 

DECEMBER

Interaktívne predstavenie

Vianočné pečenie s deťmi

Koledovanie 

Reprezentácia MŠ na vianočných trhoch v obci  

Vianočná besiedka 

FEBRUÁR

Karneval

MAREC

Vystúpenie detí pri príležitosti MDŽ  v KD

Mám básničku na jazýčku- súťaž v prednese básní

Deň vody 

APRÍL

Apríl mesiac lesov

Návšteva predškolákov v

Deň Zeme

MÁJ

Koncoročné fotografovanie detí

Besiedka pre mamičky

Deň vyučovania vonku (Strom života)

Pohybom ku zdraviu/Beh zdravia

Zápis nových detí do MŠ

Deň detí

JÚN

Školský výlet

Deň otcov

Týždeň športu

Deň otvorených dverí

Rozlúčka s predškolákmi

 

V sekcii Oznamy budeme pribežne zverejňovať                                       termíny a upresňovať priebeh jednotlivých akcií.