Kalendár akcií plánovaných na šk. rok. 2018/2019

Rozdelenie akcií: 

Akcie s rodičmi

Výlety, exkurzie, kultúrne akcie

Projektové dni- slúžia na doplnenie a obohatenie výchovno vzdelávacieho procesu

 

SEPTEMBER

Tekvičková slávnosť 21.9.2018 o 15,30

Pohyb=Zdravie (Európsky týždeň športu) 24.9.2018 - 28.9.2018

Deň Mlieka v školách (25.9.) 25.9.2018

Exkurzia na Výstavu ovocia a zeleniny v Smoleniciach 24.9.2018

OKTÓBER

Besiedka so starými rodičmi 12.10.2018

Deň jablka (21.10.)

Týždeň nátierok 15.10.-19.10.2018

Vystúpenie detí na posedení pre dôchodcov v KD 14.10.2018 o 16,00

NOVEMBER

Erazmus-Zober ma von 8.11.2018

Šarkaniáda 16.11.2018

Interaktívne predstavenie s papagájom kakadu 21.11.2018

DECEMBER

Divadlo Dvor zázrakov "Janko a Marienka" 12.12.2018

Vianočné pečenie s deťmi 12.12.2018

Koleda, koleda 17.12.-21.12.2018

Reprezentácia MŠ na vianočných trhoch v obci 15.12.2018

Vianočná besiedka 14.12.2018

FEBRUÁR

Karneval 12.2.2019

Kúzelník Larkson 12.2.2019

MAREC

Vystúpenie detí pri príležitosti MDŽ  v KD 8.3.2019

Mám básničku na jazýčku- súťaž v prednese básní 15.3.2019

Deň vody 22.3.2019

APRÍL

Apríl mesiac lesov

Návšteva predškolákov v 2.4.2019

Deň Zeme

MÁJ

Koncoročné fotografovanie detí 13.3.2019

Besiedka pre mamičky 10.5.2018

Deň vyučovania vonku (Strom života) 23.5.2019

Pohybom ku zdraviu/Beh zdravia 31.5.2019

Zápis nových detí do MŠ 13.4.-17.4.2018

Deň detí - program s hasičmi 31.5.2018

JÚN

Školský výlet 3.5.2018

Deň otcov 14.6.2019 o 16,00

Týždeň športu 17.6.-21.6.2019

Deň otvorených dverí 12.6.2019 o 16,00

Rozlúčka s predškolákmi 28.6.2019

 

V sekcii Oznamy budeme pribežne zverejňovať                                       termíny a upresňovať priebeh jednotlivých akcií.