Kalendár akcií plánovaných na šk. rok. 2017/2018

Rozdelenie akcií: 

Akcie s rodičmi

Výlety, exkurzie, kultúrne akcie

Projektové dni- slúžia na doplnenie a  rozšírenie výchovno vzdelávacieho procesu v enviromentálnej oblasti

 

SEPTEMBER

Tekvičková slávnosť 22.9.2017

Deň Jablka 29.9.2017

Exkurzia na Výstavu ovocia a zeleniny v Smoleniciach 25.9.2017

OKTÓBER

Besiedka so starými rodičmi  20.10.2017

Deň stromov 20.10.2017

Vystúpenie detí na posedení pre dôchodcov v KD 21.10.2017

Šarkaniáda 27.10.2017

NOVEMBER

Deň materských škôl (4.11.) 3.11.2017

Otvorená hodina pre rodičov 3.11.2017

Fotenie s vianočnou tematikou 2.11.2017

Interaktívne predstavenie "Malí huncúti" 27.11.2017 o 15,00 hod.

DECEMBER

Divadielko "Mikuláš a čertica" 4.12.2017

Pečenie medovníkov s deťmi 7.12.2017

Vianočné tvorivé dielne s rodičmi 14.12.2017

Koleda, koleda 18.12.- 22.12.2017

Reprezentácia MŠ na vianočných trhoch v obci 9.12.2017

Vianočná besiedka 22.12.2017

JANUÁR

Súťaž o najkrajší výtvor zo snehu

FEBRUÁR

Karneval 13.2.2018

Divadielko/Výchovný koncert- Šaško Jaško 13.2.2018

MAREC

Vystúpenie detí pri príležitosti MDŽ 11.3.2018

Mám básničku na jazýčku- súťaž v prednese básní 21.3.2018

Deň vody 22.3.  - 23.3.2018

Veľkonočné tvorivé dielne 27.3.2018

 

APRÍL

Apríl mesiac lesov

Návšteva predškolákov v 6.4.2018

Deň Zeme 22.4. - 21.4.2018

MÁJ

Koncoročné fotografovanie detí 3.5.2013 o 10,00 hod.

Besiedka pre mamičky 11.5.2018 o 16,00 hod.

Pohybom ku zdraviu/Beh zdravia 10.5. 

Zápis nových detí do MŠ 14.5.-25.5.2018 15,00-16,00hod.

Školský výlet s rodičmi 17.5.2018 

JÚN

Deň detí 1.6.2018

Farebný dopravný týždeň 4.6. - 8.6.2018

Deň otcov 15.6. o 16,30 hod.

Deň otvorených dverí 20.6.2018

Rozlúčka s predškolákmi 29.6.2018

 

 

V sekcii Oznamy budeme pribežne zverejňovať                                       termíny a upresňovať priebeh jednotlivých akcií.