Kalendár akcií plánovaných na šk. rok. 2018/2019

Rozdelenie akcií: 

Akcie s rodičmi

Výlety, exkurzie, kultúrne akcie

Projektové dni- slúžia na doplnenie a obohatenie výchovno vzdelávacieho procesu

 

SEPTEMBER

Tekvičková slávnosť 21.9.2018 o 15,30

Pohyb=Zdravie (Európsky týždeň športu) 24.9.2018 - 28.9.2018

Deň Mlieka v školách (25.9.) 25.9.2018

Exkurzia na Výstavu ovocia a zeleniny v Smoleniciach 24.9.2018

OKTÓBER

Besiedka so starými rodičmi 12.10.2018

Deň jablka (21.10.)

Týždeň nátierok 15.10.-19.10.2018

Vystúpenie detí na posedení pre dôchodcov v KD 14.10.2018 o 16,00

NOVEMBER

Deň materských škôl (4.11.)

Otvorená hodina pre rodičov

DECEMBER

Mikuláš v MŠ

Pečenie medovníkov s deťmi

Koleda, koleda

Reprezentácia MŠ na vianočných trhoch v obci

Vianočná besiedka

FEBRUÁR

Karneval

Divadielko/Výchovný koncert

MAREC

Vystúpenie detí pri príležitosti MDŽ

Mám básničku na jazýčku- súťaž v prednese básní

Deň vody

APRÍL

Apríl mesiac lesov

Návšteva predškolákov v

Deň Zeme

MÁJ

Koncoročné fotografovanie detí

Besiedka pre mamičky

Pohybom ku zdraviu/Beh zdravia

Zápis nových detí do MŠ

Školský výlet

JÚN

Deň detí

Deň otcov

Farebný dopravný týždeň

Deň otvorených dverí

Rozlúčka s predškolákmi

 

V sekcii Oznamy budeme pribežne zverejňovať                                       termíny a upresňovať priebeh jednotlivých akcií.