Kalendár akcií plánovaných na šk. rok. 2017/2018

Rozdelenie akcií: 

Akcie s rodičmi

Výlety, exkurzie, kultúrne akcie

Projektové dni- slúžia na doplnenie a  rozšírenie výchovno vzdelávacieho procesu v enviromentálnej oblasti

 

SEPTEMBER

Tekvičková slávnosť 22.9.2017

Deň Jablka 29.9.2017

Exkurzia na Výstavu ovocia a zeleniny v Smoleniciach 25.9.2017

OKTÓBER

Besiedka so starými rodičmi  20.10.2017

Deň stromov 20.10.2017

Vystúpenie detí na posedení pre dôchodcov v KD 21.10.2017

Šarkaniáda 27.10.2017

NOVEMBER

Deň materských škôl (4.11.) 3.11.2017

Otvorená hodina pre rodičov 3.11.2017

Fotenie s vianočnou tematikou 2.11.2017

Interaktívne predstavenie "Malí huncúti" 27.11.2017 o 15,00 hod.

DECEMBER

Divadielko "Mikuláš a čertica" 4.12.2017

Pečenie medovníkov s deťmi 7.12.2017

Vianočné tvorivé dielne s rodičmi 14.12.2017

Koleda, koleda 18.12.- 22.12.2017

Reprezentácia MŠ na vianočných trhoch v obci 9.12.2017

Vianočná besiedka 22.12.2017

JANUÁR

Súťaž o najkrajší výtvor zo snehu

FEBRUÁR

Karneval 13.2.2017

Divadielko/Výchovný koncert- Šaško Jaško 13.2.2018

MAREC

Deň vody

Vystúpenie detí pri príležitosti MDŽ

APRÍL

Apríl mesiac lesov

Návšteva predškolákov v

Veľkonočné tvorivé dielne

Koncoročné fotografovanie detí

Deň Zeme 

MÁJ

Besiedka pre mamičky

Pohybom ku zdraviu/Beh zdravia

Zápis nových detí do MŠ

Deň otvorených dverí

JÚN

Deň detí

Farebný dopravný týždeň

Deň otcov

Školský výlet

Rozlúčka so školským rokom

 

 

V sekcii Oznamy budeme pribežne zverejňovať                                       termíny a upresňovať priebeh jednotlivých akcií.