Kalendár akcií plánovaných na šk. rok. 2018/2019

Rozdelenie akcií: 

Akcie s rodičmi

Výlety, exkurzie, kultúrne akcie

Projektové dni- slúžia na doplnenie a  rozšírenie výchovno vzdelávacieho procesu v enviromentálnej oblasti

 

SEPTEMBER

Tekvičková slávnosť

Deň Jablka

Exkurzia na Výstavu ovocia a zeleniny v Smoleniciach

OKTÓBER

Besiedka so starými rodičmi 

Deň stromov

Vystúpenie detí na posedení pre dôchodcov v KD

Šarkaniáda

NOVEMBER

Deň materských škôl (4.11.)

Otvorená hodina pre rodičov

DECEMBER

Divadielko

Pečenie medovníkov s deťmi

Koleda, koleda

Reprezentácia MŠ na vianočných trhoch v obci

Vianočná besiedka

JANUÁR

Súťaž o najkrajší výtvor zo snehu

FEBRUÁR

Karneval

Divadielko/Výchovný koncert

MAREC

Vystúpenie detí pri príležitosti MDŽ

Mám básničku na jazýčku- súťaž v prednese básní

Deň vody

APRÍL

Apríl mesiac lesov

Návšteva predškolákov v

Deň Zeme

MÁJ

Koncoročné fotografovanie detí

Besiedka pre mamičky

Pohybom ku zdraviu/Beh zdravia

Zápis nových detí do MŠ

Školský výlet

JÚN

Deň detí

Deň otcov

Deň otvorených dverí

Rozlúčka s predškolákmi

 

V sekcii Oznamy budeme pribežne zverejňovať                                       termíny a upresňovať priebeh jednotlivých akcií.