Záujmová krúžková činnosť v MŠ

Školský rok 2017/2018

Dramaticko-Jazykový Gašparko.docx (14074)
Výtvarný krúžok Šikovníček.docx (13394)

Krúžok anglického jazyka- Mgr. Zolvíková

Zippyho kamaráti

 

Školský rok 2016/2017

Krúžok anglického jazyka- Mgr. Zolvíková

Športovo-pohybový krúžok.docx (26669)

Prírodovedno-bádateľský krúžok.odt (14508)