Záujmová krúžková činnosť v MŠ

Školský rok 2019/2020

Jazykovo-literárny krúžok.pdf 

 

Krúžok anglického jazyka- Mgr. Zolvíková

 

Školský rok 2018/2019

Pohybovo-tanečný "Rytmizáčik"

Výtvarný krúžok "Šikovníček"

Krúžok anglického jazyka- Mgr. Zolvíková

 

Školský rok 2017/2018

Dramaticko-Jazykový Gašparko
Výtvarný krúžok Šikovníček

Krúžok anglického jazyka- Mgr. Zolvíková

Zippyho kamaráti

 

Školský rok 2016/2017

Krúžok anglického jazyka- Mgr. Zolvíková

Športovo-pohybový krúžok

Prírodovedno-bádateľský krúžok